NCC电容RWF 85℃400V28500UF

发布时间:2024-06-24

工品实业优势电解电容型号,欢迎询价:

ITELCOND  ASUM 3300UF350V

CDE  550CE1328  3300UF450V

CDE  550CE1326

nichicon CE 85℃ NK 450V12000UF

以下NCC是NIPPON CHEMI-CON缩写,日本贵弥功”“NCC”俗称“黑金刚

NCC  RWE  85℃400v4700uf

NCC RWE  85℃400V6800UF

NCC RWE  85℃400V8200UF  77*155

NCC CE 85℃400V15000UF

NCC CE 105℃300V10000UF

NCC RWL  85℃400V8200UF

NCC RWF 85℃400V28500UF   90*270  平底

NCC  U36F 85℃500V6000UF  76*220 底部端子固定

EPCOS B43310-S9688-M3

EPCOS B43310-J9109-A002  400v10000uf 90*130

EPCOS B43310-J9109-A001

EPCOS B43310-J9478-M

江海  CD138 350V13500UF  76*220  底部固定

海立 CD135 400V4700UF

HICON HCGF6A 8200UF400V

Harvest  CD135A400V8200UF

KENDEIL   K11350303  30000UF350V

KENDEIL   K11350203  20000UF350V

KENDEIL  K01400103  10000UF400V

AV ARCOTRONICS EFH 85℃ 10000UF400V

日立电容 HCGF5A 4700UF450V

日立电容 CEB 1000MFD475V 充放电用

 

 

 

销售各类正规品牌电容,大量现货库存,24小时内发货、欢迎咨询……*@_@*

咨询热线:135-6483-0031