AYX-HR4700UF450V/Itelcond(艾特康)电容

发布时间:2024-06-14

上海工品销售

意大利Itelcond(艾特康)电容/AYUX-HR(M) 4700UF 450Vdc 054
4700UF450V大功率电解电容
耐压值 450v
4700μF是电容的容量是4700微法
意大利Itelcond公司AYX-HR系列电解电容 (2200uf/400V、3300uf/400V、4700uf/400V

销售各类正规品牌电容,大量现货库存,24小时内发货、欢迎咨询……*@_@*

咨询热线:135-6483-0031