AYX-HR4700UF450V/Itelcond(艾特康)电容

时间:2019-7-2 分享到:

上海工品销售

意大利Itelcond(艾特康)电容/AYUX-HR(M) 4700UF 450Vdc 054
4700UF450V大功率电解电容
耐压值 450v
4700μF是电容的容量是4700微法
意大利Itelcond公司AYX-HR系列电解电容 (2200uf/400V、3300uf/400V、4700uf/400V

版权所有:https://www.shgopi.cn 转载请注明出处