82000μF铝电解电容器

发布时间:2024-06-24

本公司主要电容耐压值:10V、12V、15V、18V、22V、25V、30V、33V、36V、39V、50V、63V、80V、100V、110V、120V、150V、180V、200V、220V、250V、300V、350V、400V、450V、475V、500V电容、550V电容、600V电容、630V电容、650V、 电容(capacitor)耐压值:10vdc、12vdc、15vdc、18vdc、22vdc、25vdc、30vdc、33vdc、36vdc、39vdc、50vdc、63vdc、80vdc、100vdc、110vdc、120vdc、150vdc、180vdc、200vdc、220vdc、250vdc、300vdc、350vdc、400vdc、450vdc、475vdc、500vdc电容、550vdc电容、600vdc电容、630vdc电容、650vdc、电容组(模块电容|电源):800V电容、1000V电容、1200V电容、1500V、1800V电容、2000V电容、2500V、3000V电容器、3500V.4000V电容器、4500V、5000V电容器、5500V、6000V电容800vdc电容、1000vdc电容、1200vdc电容、1500vdc、1800vdc电容、2000vdc电容、2500vdc、3000vdc电容器、3500vdc.4000vdc电容器、4500vdc、5000vdc电容器、5500vdc、6000vdc电容器。常规电容容量(standard capacitance)规格:22μF、33μF、47μF、56μF、68μF、82μF、100μF、220μF、330μF、470μF、560μF、680μF、820μF、1000μF、2200μF、3300μF、4700μF、5600μF、6800μF、8200μF、10000μF、12000μF、15000μF、18000μF、22000μF、33000μF、47000μF、56000μF、68000μF、82000μF铝电解电容器. 常规电容容量(standard capacitance)规格:22μF、33μF、47μF、56μF、68μF、82μF、100μF、220μF、330μF、470μF、560μF、680μF、820μF、1000μF、2200μF、3300μF、4700μF、5600μF、6800μF、8200μF、10000μF、12000μF、15000μF、18000μF、22000μF、33000μF、47000μF、56000μF、68000μF、82000μF铝电解电容器.非标电容容量:110000μF、120000μF、130000μF、140000μF、150000μF、160000μF、170000μF、180000μF、190000μF、200000μF、210000μF、230000μF、240000μF、250000μF、260000μF、270000μF、280000μF、290000μF、300000μF、320000μF、330000μF、340000μF、350000μF、360000μF、370000μF、380000μF、390000μF、400000μF、410000μF、420000μF、430000μF、440000μF、450000μF、460000μF、480000μF、490000μF、500000μF、510000μF、520000μF、530000μF、540000μF、550000μF、570000μF、580000μF、590000μF、600000μF、620000μF、630000μF、640000μF、650000μF、660000μF、670000μF、690000μF、700000μF、710000μF、720000μF、730000μF、740000μF、750000μF、760000μF、770000μF、780000μF、790000μF、800000μF、810000μF、830000μF、840000μF、850000μF、860000μF、870000μF、880000μF|890000μF、9000000μF、910000μF、920000μF、930000μF、940000μF、950000μF、960000μF、970000μF、980000μF、990000μF等铝电解电容器。 非标电容容量:110000μF、120000μF、130000μF、140000μF、150000μF、160000μF、170000μF、180000μF、190000μF、200000μF、210000μF、230000μF、240000μF、250000μF、260000μF、270000μF、280000μF、290000μF、300000μF、320000μF、330000μF、340000μF、350000μF、360000μF、370000μF、380000μF、390000μF、400000μF、410000μF、420000μF、430000μF、440000μF、450000μF、460000μF、480000μF、490000μF、500000μF、510000μF、520000μF、530000μF、540000μF、550000μF、570000μF、580000μF、590000μF、600000μF、620000μF、630000μF、640000μF、650000μF、660000μF、670000μF、690000μF、700000μF、710000μF、720000μF、730000μF、740000μF、750000μF、760000μF、770000μF、780000μF、790000μF、800000μF、810000μF、830000μF、840000μF、850000μF、860000μF、870000μF、880000μF|890000μF、9000000μF、910000μF、920000μF、930000μF、940000μF、950000μF、960000μF、970000μF、980000μF、990000μF等铝电解电容器。
电容器kvar计算cbb电容器作用锡电容器氧化450v10000uf电解电容器wow插在电容器高品质电容器高压电容器组电力电容器书电容器c极板卷绕式电容器电容器 打号机超级电容器厂电容和电容器三端子电容器隔直流电容器电容器cbb65a作用日立钽电容器电容器箱提手施奈德电容器电容器c431容量电容器铝电解

销售各类正规品牌电容,大量现货库存,24小时内发货、欢迎咨询……*@_@*

咨询热线:135-6483-0031