941C6P47K-F|941C20W1K-F|CDE无感电容

发布时间:2024-06-14

上海工品实业现货供应CDE吸收电容

0.47UF 600V 941C6P47K-F
CDE无感吸收电容

产品介绍:
型号
:0.47UF 600V 941C6P47K-F

品牌:CDE

备注:全新原装

 

1UF 2000V 941C20W1K-F

CDE无感吸收电容

产品介绍:
型号:1UF 2000V 941C20W1K-F

品牌:CDE

备注:全新原装

 

0.22UF 600V 941C6P22K-F
CDE  无感吸收电容

型号:0.22UF 600V 941C6P22K-F

品牌:CDE
备注:全新原装

销售各类正规品牌电容,大量现货库存,24小时内发货、欢迎咨询……*@_@*

咨询热线:135-6483-0031