CDE电容|941C20P68K-F| 941C20P22K-F

时间:2019-7-27 分享到:

上海工品实业现货供应CDE吸收电容

941C20P68K-F  0.68UF 2000V
CDE无感吸收电容

产品介绍:
型号:941C20P68K-F  0.68UF 2000V

品牌:CDE

备注:全新原装

 

941C20P22K-F 0.22UF 2000V
CDE无感吸收电容

产品介绍:
型号:941C20P22K-F 0.22UF 2000V

品牌:CDE

备注:全新原装

 

版权所有:https://www.shgopi.cn 转载请注明出处