941C30P68K-F |941C30W1P5K-F|CDE电容

时间:2019-7-28 分享到:

上海工品实业现货供应CDE吸收电容

1.5UF 3000V 941C30W1P5K-F
CDE无感吸收电容

产品介绍:
型号:941C30W1P5K-F  3000V  1.5UF

品牌:CDE

备注:全新原装

 

0.68UF 3000V 941C30P68K-F
CDE无感吸收电容

产品介绍:
型号:941C30P68K-F  3000V  0.68UF

品牌:CDE

备注:全新原装

版权所有:https://www.shgopi.cn 转载请注明出处