941C30P22K-F |941C30P15K-F|美国CDE

时间:2019-7-28 分享到:

上海工品实业现货供应CDE吸收电容

0.22UF 3000V 941C30P22K-F
CDE 无感吸收电容

型号:941C30P22K-F

品牌:CDE

备注:全新原装

 

0.15UF 3000V 941C30P15K-F
CDE 无感吸收电容

型号:941C30P15K-F

品牌:CDE

备注:全新原装

版权所有:https://www.shgopi.cn 转载请注明出处