B43455-S9478-M|EPCOS

时间:2019-10-8 分享到:

B43455-S9478-M|EPCOS现货库存

400v4700uf  76*105   m6

上海工品实业现货供应,欢迎来电咨询

 

B43310-A9688-M 6800uF/400V , 直径76.9 X 高度155, 85℃ 螺栓式

B43310-J9568-M 5600uF/400V , 直径76.9 X 高度128, 85℃ 螺栓式

B43310-J9688-A1 6800uF/400V , 直径76.9 X 高度153.5,85℃ 螺栓式

B43455-S9688-M1 6800uF/400V , 直径76.9 X 高度143, 85℃, 定制型 超长寿命

B43310-B9688-M 6800uF/400V , 直径76.9 X 高度143, 85℃ 螺栓式

B43310-A9828-M 8200uF/400V , 直径91.0 X 高度157, 85℃ 螺栓式

 

版权所有:https://www.shgopi.cn 转载请注明出处