LEM传感器常用型号规格参数

发布时间:2024-06-24

LEM传感器常用规格和参数

LTS6-NP      2A,3A,6A PCB

HOP1500-SB      1500A ,0~±4V输出 可拆卸

LTS15-NP       5A,7.5A,15A PCB

HOP2000-SB      2000A ,0~±4V输出 可拆卸

LTS25-NP      8A,12A,25A PCB

HAZ4000-SB       4000A , 0~±4V输出 可拆卸

LTSR6-NP       2A,3A,6A PCB+参考端

HAZ6000-SB      6000A, 0~±4V输出 可拆卸

LTSR15-NP       5A,7.5A,15A PCB+参考端

HAZ10000-SB       10000 A ,0~±4V输出 可拆卸

LTSR25-NP       8A,12A,25A PCB+参考端

HAZ12000-SB      12000 A ,0~±4V输出 可拆卸

CKSR6-NP     2A,3A,6A PCB+参考端

HAZ14000-SB     14000 A ,0~±4V输出 可拆卸

CKSR15-NP     5A,7.5A,15A PCB+参考端

HAZ20000-SB    20000 A ,0~±4V输出 可拆卸

CKSR25-NP     8A,12A,25A PCB+参考端

LT58-S7     50A 穿孔Φ20

CKSR50-NP     15A,25A,50A PCB+参考端

LT108-S7     100A 穿孔Φ20

LA25-P     25A 穿孔 PCB

LT208-S7    200A 穿孔Φ20

LA55-P/SP50    50A 穿孔 PCB

LT308-S7     300A 穿孔Φ20

LA100-P/SP50     100A 穿孔 PCB

LT308-S6     300A 穿孔Φ35

LA125-P      125A 穿孔 PCB

LT508-S6      500A 穿孔Φ35

LA200-P      200A 穿孔 PCB

LT1005-S     1000A 穿孔

LA25-NP     5A,6A,8A,12A,25A PCB

LT1005-T       1000A “T”表示带原边母排

HAS50-S/SP50      50A 0~±4V输出

LT2005-S(T)     2000A

HAS100-S/SP50      100A 0~±4V输出

LT4000-S(T)       4000A

HAS200-S/SP50      200A 0~±4V输出

LT10000-S    10000A

HAS300-S/SP50     300A 0~±4V输出

LF205-S     200A 平面安装

HAS400-S/SP50      400A 0~±4V输出

LF305-S      300A 平面安装

HAS600-S/SP50     600A 0~±4V输出

LF505-S     500A 平面安装

HAT400-S     400A 0~±4V输出

LF1005-S     1000A 平面安装

HAT500-S     500A 0~±4V输出

LF1005-S/SP16     1000A 平面安装

HAT600-S      600A 0~±4V输出

LF2005-S      2000A 平面安装

HAT800-S     800A 0~±4V输出

IT400-S     400A 高精度

HAT1000-S     100A 0~±4V输出

IT600-S     600A 高精度

HAT1200-S     1200A 0~±4V输出

IT700-S     700A 高精度

HAT1500-S      1500A 0~±4V输出

LA205-S      200A 叠片磁芯

HAX1000-S       1000A 0~±4V输出

LA305-S      300A 叠片磁芯

HAX1500-S       1500A 0~±4V输出

LA505-S      500A 叠片磁芯

HAX2000-S      2000A 0~±4V输出

LA306-S      300A 叠片磁芯

HOP400-SB     400A ,0~±4V输出 可拆卸

LAH25-NP      25A 多量程+PCB(立式)

HOP500-SB     500A ,0~±4V输出 可拆卸

LAH50-P      50A PCB(立式)

HOP600-SB     600A ,0~±4V输出 可拆卸

LAH125-P      125A PCB(立式)

HOP800-SB       800A ,0~±4V输出 可拆卸

CT0.1/0.2/0.4-P       0.1A/0.2A/0.4A 漏电流传感器

HOP1000-SB      1000A ,0~±4V输出 可拆卸

CTSR0.3-P      0.3A 漏电流传感器

HLSR10-P      10A 高精度开环

HLSR20-P      20A 高精度开环

HLSR32-P      32A 高精度开环

HLSR40-NP     40A 高精度开环

HLSR50-P      50A 高精度开环

销售各类正规品牌电容,大量现货库存,24小时内发货、欢迎咨询……*@_@*

咨询热线:135-6483-0031