IC电容450v530uf/420v650uf/420v820uf       

时间:2019-11-7 分享到:

品牌:IC

450v530uf/420v650uf/420v820uf  闪光灯专用

型号:450v530uf     

耐温:70度 体积:28*47(直径*高) 片脚

 

型号:420v650uf     

耐温:70度    体积:

尺寸:D25*L70或者D30*L42(直径*高) 片脚

 

420v820uf  尺寸D25*L86

版权所有:https://www.shgopi.cn 转载请注明出处