B43455-S9478-M2-EPCOS螺栓电容库存

发布时间:2024-06-14

EPCOS螺栓型电解电容库存型号,欢迎来电咨询

B43310-A9228-M  2200uF/400V,¢51.6×130, 85℃
B43310-A9338-M  3300uF/400V,¢64.3×115, 85℃
B43455-S9338-M2  3300uF/400V,¢64.3×105, 85℃,超长寿命10000小时
B43310-B9338-M  3300uF/400V,¢64.3×105, 85℃
B43310-A9398-M  3900uF/400V,¢64.3×130, 85℃
B43310-S9398-M001  3900uF/400V,¢64.3×112, 85℃
B43310-A9478-M  4700uF/400V,¢76.9×115, 85℃
B43310-B9478-M  4700uF/400V,¢76.9×105, 85℃
B43455-S9478-M2  4700uF/400V,¢76.9×105, 85℃,超长寿命10000小时
B43310-J9478-M  4700uF/400V,¢76.9×113, 85℃
B43310-A9568-M  5600uF/400V,¢76.9×130, 85℃
B43310-A9688-M  6800uF/400V,¢76.9×155, 85℃
B43310-J9568-M  5600uF/400V,¢76.9×128, 85℃
B43310-J9688-A1  6800uF/400V,¢76.9×153.5, 85℃
B43455-S9688-M1  6800uF/400V,¢76.9×143, 85℃,超长寿命10000小时
B43310-B9688-M  6800uF/400V,¢76.9×143, 85℃
B43310-A9828-M  8200uF/400V,¢91.0×157, 85℃
B43310-B9828-M  8200uF/400V,¢91.0×144, 85℃
B43310-A9109-M  10000uF/400V,¢91.0×157, 85℃
B43455-S9109-M1  10000uF/400V,¢91.0×145, 85℃,超长寿命10000小时
B43310-J9109-M  10000uF/400V,¢91.0×130, 85℃
B43310-A9129-M  12000uF/400V,¢91.0×196, 85℃
B43310-B9129-M  12000uF/400V,¢91.0×170, 85℃
B43310-A9159-M  15000uF/400V,¢91.0×220, 85℃
B43310-J9159-M  15000uF/400V,¢91.0×190, 85℃
B43310-A5228-M  2200uF/450V,¢64.3×96, 85℃
B43310-A5338-M  3300uF/450V,¢64.3×130, 85℃
B43310-A5478-M  4700uF/450V,¢76.9×130, 85℃
B43310-A5568-M  5600uF/450V,¢76.9×155, 85℃
B43310-A5688-M  6800uF/450V,¢91.0×157, 85℃
B43310-A5828-M  8200uF/450V,¢91.0×157, 85℃
B43310-A5109-M  10000uF/450V,¢91.0×196, 85℃
B43310-A5129-M  12000uF/450V,¢91.0×220, 85℃
B43310-A5159-M  15000uF/450V,¢91.0×236, 85℃
B43310-J9109-A001  10000μF/400V,¢91.0×130, 85℃
B43310-A9108-A  1000uF/400V,¢51.6×65.0, 85℃
B43310-B9688-A001  6800uF/400V,¢76.9×150, 85℃

销售各类正规品牌电容,大量现货库存,24小时内发货、欢迎咨询……*@_@*

咨询热线:135-6483-0031