B32669Y7105K轴向吸收电容EPCOS

时间:2019-12-3 分享到:

EPCOS轴向吸收电容常用库存型号,欢迎来电咨询

B32669Y系列  容值/耐压 长*高*宽 轴向

B32669Y7224K  0.22uf/1200V, 32.0*22.0*14.0 轴向

B32669Y7474K  0.47uf/1200V, 44.0*23.2*15.2 轴向

B32669Y7684K  0.68uf/1200V, 44.0*30.0*19.0 轴向

B32669Y7105K  1.00uf/1200V, 44.0*33.4*22.2 轴向

B32669Y7155K  1.50uf/1200V, 44.0*38.0*27.0 轴向

B32669Y7305K  3.00uf/1200V, 57.0*47.0*34.0 轴向

B32669Y1474K  0.47uf/1700V, 37.0*28.0*20.0 轴向

B32669Y1684K  0.68uf/1700V, 44.0*31.0*20.0 轴向

B32669Y1105K  1.00uf/1700V, 44.0*37.0*24.5 轴向

B32669Y1155K  1.50uf/1700V, 44.0*44.0*31.0 轴向

B32669Y1225K  2.20uf/1700V, 57.0*43.0*30.0 轴向

B32669Y1305K  3.00uf/1700V, 57.0*49.0*36.0 轴向

版权所有:https://www.shgopi.cn 转载请注明出处