B43586-S9418-Q1 4100UF400V EPCOS电容

时间:2020-6-30 分享到:

现货供应B43586-S9418-Q1          4100UF/400V

8000uF B43456-S9808-M12
5000uF B43456-S9508-M12
6000uF B43456-S9608-M12

B43586-S3468-Q2          4600UF/385V
B43586-S0228-Q2
B43570-S4338-Q3           3300UF/350V
B43570-S4478-Q10         4700UF/350V
B43586-S4478-Q2H1      4700UF/350V
B43586-S0688-Q3          6800UF/280V
B43586-S9578-Q1          5700UF/400V
B43586-S9418-Q1          4100UF/400V
B43586-S3868-Q1          8600UF/385V
B43586-S3468-Q1          4600UF/385V
B43586-S9418-Q2          4100UF/400V

B43564-S9488-M2   400V   4800uF
B43564-S9378-M1   400V   3700UF

版权所有:https://www.shgopi.cn 转载请注明出处