Electronicon E62.C81-402E10

发布时间:2022-11-21

Electronicon电容这些直流电容器非常适用于电力电子设备,特别是在具有高rms和浪涌电流的缓冲电路中。随着电容和体积之间的高比重,它们具有非常好的自愈特性。电线或接线片可直接集成到印刷电路板中。

电容器元件装在填充有固化PUR树脂的阻燃外壳中。

E62.C58-202E10
E62.C58-222E10
E62.C81-402E10
E62.F85-123B20
E62.G85-153G10
E62.G85-163G10
E62.L95-253G10
E62.L10-303G10
E6 .M10-333L10
E62.N 0-473L10
E62.L16- 3D20
E62.P10-603 0
E62.M16-683D2
E62.P17-124C20
E62.Q17-134C20
E62.R17-184C20
E62.R24-274C20
E62.S24-404C20
E62.S32-504C20
E62.C58-152E10
E62.D58-222E20
E62.C81-302E10
E62.D81-402E20
E62.E81-502D10
E62.F81-682D10
E62.F85-802B20
E62.G85-103G10
E62.H85-123G10
E62.K85-153D10
E62.L95-163G10
E62.L95-183G10
E62.G15-203G10
E62.M10-203C20
E62.N10-283C20
E62.P10-333C20
E62.L16-383D20
E62.M16-533D20
E62.P17-683C20
E62.Q17-803C20
E62.R17-124C20
E62.R24-184C20
E62.R32-224C20
E62.S24-254C20
E62.S32-334C20
E62.B58-101E10
E62.C58-151E10
E62.C58-221E10
E62.C58 31E10
E62.C58-47110
E62.C58-501E1
E62.C58-681E10
E62.C58-102E10
E62.C81-152E10
E62.C81-202E10
E62.C93-222E10
E62.E81-402D10
E62.E81-472D10
E62.F81-502D10
E62.G85-582D10
E62.G85-682D10
E62.K85-103D10
E62.H12-153D10
E62.K15-223D10
E62.L16-303D20
E62.M16-333D20
E62.M16-403D20
E62.C58-501E40
E62.C58-102E40
E62. C81-202E40
E62.C93-222E40
E62.G62-332B20
E62.G85-682G10
E62.L95-103G10
E62.L10-153G10
E62.L13-203G11
E62.L16-303G10
E62.Q10-323C20
E62.N17-403C20
E62.R17-104C20
E62.C81-152E40
E62.F85-402B20
E62.G85-402G10
E62.G85-502G10
E62.G85-682G10
E62.M10-03C20
E62.N10-153 20
E62.N10-163C2
E62.P10-203C20
E62.M17-223C20
E62.P17-403C20
E62.Q17-473C20
E62.R17-683C20
E62.R24-104C20
E62.S24-154C20
E62.S32-204C20
E62.C58-331E40
E62.C58-471E40
E62.C81-102E40
E62.F62-102B20
E62.F85-222B20
E62.F85-252B20
E62.G85-332B20
E62.M10-402C20
E62.H85-472B20
E62.M10-682C20
E62.N10-103C20
E62.P10-123C20
E62.P17-253C20
E62.Q17-303C20
E62.R17-403C20
E62.R17-503C20
E62.R24-603C20
E62.S24-903C20
E62.S32-134C20
E62. 17-103C20
E62.P17 53C20
E62.Q17-203 0
E62.R17-303C20
E62.R32-403C20
E62.R32-603C20
E62.S32-903C20
E62.C58-101E40
E62.C58-151E40
E62.C58-221E40
E62.F62-471B21
E62.G62-681B20
E62.F10-102B21
E62.H10-152B20
E62.R20-333C20
E62.R32-403CR0

上海工品实业有限公司 | 版权所有 转载请注明出处