500V-750V高压电解电容

发布时间:2024-04-21

VDTCAP公司推出高压电解电容器

电压等级500V,550V,600V630V700V,750V

容量1000uf-10000uf

欢迎来电咨询

 

shgopi.cn_2019-03-28_04-14-46 资料下载

 

500V高压电解电容器

550V高压电解电容器

600V高压电解电容器

630V高压电解电容器

700V高压电解电容器

750V高压电解电容器

 

销售各类正规品牌电容,大量现货库存,24小时内发货、欢迎咨询……*@_@*

咨询热线:135-6483-0031